Portfólio

Niekedy sa nikdy nedozviete skutočnú hodnotu okamihu, pokiaľ sa nestane spomienkou